59 அழகாய் நனைகிறேன்

வருடம் ஒரு முறை
மட்டும்
அழகாய் நனைகிறேன்
உந்தன் வாழ்த்து
மழையில்….
என பிறந்தநாளில்.
large

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *