5 அவள் பாதத்தில்…..

அவளை

நெருங்கும் பொழுதெல்லாம்

பதட்டம் கொள்கிறேன்,

மிச்சப் பொழுதில்

நேசம் கொள்கிறேன்,

தொலைவில் வந்தால்

தாகம் கொள்கிறேன்,

தூரம் நின்றால்

துயரம் கொள்கிறேன்,

சிரிக்கும் பொழுதில்

மட்டும்

சில்லரையாய் உதிர்கிறேனே

அவள் பாதத்தில்.

images (19)

License

அவள் பாதத்தில்..... Copyright © 2015 by ப.மகாராஜா. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published.