51 இசை

இடை வருடி
இசை பயில்கிறேன்,
அரங்கேற்றம் எங்கே?
முதல் இரவிலா!
0bb8f9adeb99674fb5d782a9b73944ea

License

இசை Copyright © 2015 by ப.மகாராஜா. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published.