7 இதயத்தை உரசாதே

உன் சொற்ப அழகை

கண்டதும்,

அற்பமாகி போனேனே,

நுட்பமாய் தாக்காதே

பெண்ணே,

கர்பமாக கூடுமே

நெஞ்சமே….

images (21)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *