19 இயக்குகிறாய்

உன் கண்களால்

இயக்குகிறாய் எனை,

கவிதையாய்

இயங்குகிறேன் நான்….

images (11)

License

இயக்குகிறாய் Copyright © 2015 by ப.மகாராஜா. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published.