56 கயல்

கிரகங்கள் காதல்
கொள்ளுமோ!
கொல்கிறதே
உன் கயல்களின்
கூடலால்.
8330455-beautiful-girl-blue-eyes--Stock-Vector-eyes-drawing-eye

License

கயல் Copyright © 2015 by ப.மகாராஜா. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *