46 கரைந்தோடும் பொழுதுகள்

என் செவிகள்

இரண்டுமே,

என்னவளின் புன்னகை

சாரலில் தான்

பொழுதை கழிக்கின்றன.

6438580545_0cd62f11a6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *