16 கவிதை விழிகள்

விழி எழுதுமோ!

கவிதைகள்….

உன் விழிகள் சொல்லிதான்

தெரிகிறதே…

maxresdefault

License

கவிதை விழிகள் Copyright © 2015 by ப.மகாராஜா. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published.