2 ஜன்னல்

கதவில்லா ஜன்னலும்

கவிதை சொல்லுதடி,

உன் நிழலின்

அழகை

வீதியில் கண்டதும்.

images (23)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *