35 தென்றலின் இன்பம்

தென்றலிடம் வினவுகிறேன்

என்னவளை உரசினாயே

இன்பத்தை ருசித்தாயா

என்று…

eye_drawing_by_katepowellart-d4v2alw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *