42 தேகம்

தேகம் பேசும் அழகினை

மோகம் கொண்டு தாக்கினேன்

தாகம் இன்னும் தீரவில்லயே!

images (9)

License

தேகம் Copyright © 2015 by ப.மகாராஜா. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published.