30 மலரின் மலரே….

சாலையோர புக்களை

கவிதையாக்கினாள்

அவள் விரல்களால்….

dsc00827

License

மலரின் மலரே.... Copyright © 2015 by ப.மகாராஜா. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published.