1 உன் நிழலும் கூட என்னை……

 

நிலவின் அழகை

கண்டு

உருகினேன் சில நாள்,

உன் நிழலின் அழகை

கண்டு

உருகினேன் பல நாள்…..

10932446_605835136213961_1327663954_n

License

உன் நிழலும் கூட என்னை...... Copyright © 2015 by ப.மகாராஜா. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *